ENG
THA
JPN
- สินค้า มาตรฐานแบรนด์ต่างๆ -
หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค
หุ่นยนต์เชื่อมแบบสปอต
หุ่นยนต์เชื่อม/ตัดเลเซอร์
หุ่นยนต์กันระเบิด
โคบอท 
ตัวจับและหมุนชิ้นงาน
อะไหล่สิ้นเปลืองอุปกรณ์เชื่อม
ชุดยึดจับชิ้นงานเอนกประสงค์
(จิ๊กและฟิกเจอร์)
ระบบและเครื่องดูดควัน/ละออง
เครื่องลบมุมและเครื่องมือไฟฟ้า
คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม
ตัวปรับแรงดันแก๊สแบบประหยัด
ระบบเชื่อมแบบเหนี่ยวนำ
อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
อุปกรณ์สร้างแรงสุญญากาศ
มือจับไฟฟ้าอัตโนมัติ
ระบบเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ
- สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ / โปรแกรม / วิจัยและพัฒนาขึ้นเอง - 
FD-ST & FD on Desk
Robot Studio
เซฟตี้เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
(โปรแกรมจำลองและทีชชิ่งหุ่นยนต์)  
(โปรแกรมจำลองและทีชชิ่งหุ่นยนต์)  
(วิจัยและพัฒนาขึ้นเอง)
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ

- สินค้า ออกแบบ / สร้าง ตามความต้องการของลูกค้า - 
อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์
อุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์
ระบบตู้หุ่นยนต์พร้อมใช้
ถังเหล็กขนาดใหญ่อเนกประสงค์
ระบบรางสไลด์หุ่นยนต์ขนาดใหญ่
รับออกแบบ และสร้าง งานตามสั่ง
วิชั่นเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
สายไฟสำหรับงานเคลื่อนที่
(อุปกรณ์จากโพลิเมอร์)
(หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์)
       มือจับแบบยืดหยุ่น 
เซ็นเซอร์วัดความเฉื่อย(IMUs)
รถเข็นสำหรับตัวป้อนลวด
ปืนพ่นสี
หัวเชื่อม
หัวเลเซอร์
ปืนสปอต
Chiyoda-Seiki
ลวดเชื่อมธูปและลวดเชื่อมมิก
หัวโพรบสัมผัสที่แม่นยำสูง
    สถานีทำความสะอาดหัวเชื่อม
      (เครื่องอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์เชื่อม)
เครื่องเชื่อม
            หุ่นยนต์แบบสกาล่า
           (หุ่นยนต์แนวระนาบความเร็วสูง)
โคบอทสำหรับงานเชื่อม 
(หุ่นยนต์เชื่อมที่ทำงานร่วมกับมนุษย์)
หัวเชื่อม